VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Vaartijden

 

MAANDAG T/M VRIJDAG

06.00 - 23.00 UUR

Laatste afvaart zijde Ingen = 22.50 uur

ZATERDAG

07.00 - 24.00 UUR

Laatste afvaart zijde Ingen = 23.50 uur

ZONDAG

09.00 - 23.00 UUR

Laatste afvaart zijde Ingen = 22.50 uur

ZON- en FEESTDAGEN

09.00 - 23.00 UUR

Laatste afvaart zijde Ingen = 22.50 uur

 

HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM